Rượu Ấp Sanh Ba Tri

0982032277
Rượu ấp sanh ba tri, sản phẩm có được nhờ sự hòa huyện của nếp phú lễ với than thuốc bắc gia truyền hàng trăm năm của làng quê Phú Lễ. Sản phẩm có nồng độ cao, nhiều cách uống làm lòng người mê mang